جشنواره رضوی - برگزیدگان جشنواره رضوی
English            
انتخاب وب سایت

برگزیدگان مرحله اول مسابقه سیره رضوی

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد و رشته

گروه اول

زینب بزرگی- محدثه تقی زاده – مریم محمدی

حقوق 93

گروه دوم

حنانه کافتری- فاطمه حمید وند- زینب کیانی

حقوق 93

گروه سوم

زهرا انصاری- زهرا زعفرانی- فاطمه وکیلی

فلسفه و فقه 92

 

 

***  مرحله دوم مسابقه کتابخوانی سیره رضوی در روز شنبه 25 مهر

از ساعت 14-12/30 در مصلای پردیس خواهران برگزار می گردد.

 

برگزیدگان مرحله دوم مسابقه کتابخوانی سیره رضوی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد و رشته

نتیجه

1

حنانه کافتری- فاطمه حمید وند- زینب کیانی

حقوق 93

مقام اول

2

زهرا انصاری- زهرا زعفرانی- فاطمه وکیلی

حقوق 93

مقام دوم

3

زینب بزرگی- محدثه تقی زاده – مریم محمدی

فلسفه و فقه 92

مقام سوم

 

 

 

 

 

 

15 شهريور 1395